Рулетка

РУЛЕТКА В ROYALE PALMS CASINOS

Играчите залагат на разчертаната маса, дилърът завърта колелото (хвърля топчето, което трябва да се завърти най-малко три пъти), то попада върху печелившото число и дилърът изплаща печелившите залози. Залозите и съответните печалби са както следва:

  • Straight Up – залог върху единично число; залогът се изплаща в съотношение 35:1;
  • Split - залог върху две съседни числа; изплаща се в съотношение 17:1;
  • Street - залог върху три числа от една вертикална линия; изплаща се в съотношение 11: 1;
  • Corner - залог върху четири числа в квадрат; изплаща се в съотношение 8:1;
  • Six-line - залог върху шест числа в две съседни вертикални колони, изплаща се в съотношение 5:1;
  • Column (колона) - залог върху хоризонталната линия от дванадесет числа; изплаща се в съотношение 2:1;
  • Dozen (дузина) - залог върху дванадесет числа (1-12, 13-24, 25-36), изплаща се в съотношение 2:1;
  • Even Chances - залог върху цвета на печелившото число (червенo/черно), четно/нечетно, ниско (1-18) или високо (19-36); изплаща се в съотношение 1:1.
  • Когато топчето попадне в сектор нула („0”, зелен джоб), всички залози върху ниско, високо, четно, нечетно, червено, черно, колона и дузина губят.

Моля, обърнете се към персонала на Royale Palms Casino, за да разберете повече за правилата на играта!