Правила и условия

 • Трябва да сте навършли осемнайсет (18) или повече години, за да станете член на Royale Palms Casinos. 
 • Изисква се валиден документ за самоличност със снимка за всяка регистрация и транзакция, отнасящи се до Royale Palms Casinos. Единствено притежателят на документа може да прави промени по сметката си или да разрешава транзакции по сметката на Royale Palms Casinos. Документите за самоличност със снимка се сканират на всички членове. Името върху клубната картата за лоялност отговаря точно на името върху документа за самоличност. 
 • За записване на игри и печелене на точки от игралните автомати, клубната карта трябва да бъде правилно поставена в четеца на карти. Правилното поставяне на картата в четеца е отговорност на играча.
 • Ръководството си запазва правото да прекрати членство или да отхвърли всяка молба за членство по програмата за лоялност.
 • По преценка на Ръководството, членските точки могат да се отнемат от членската карта за покриване на дълга на клиента към Royale Palms Casinos (т.е. неплатени такси за хотел, неплатени маркери и др.). 
 • Членовете на клуба за лоялност трябва незабавно да уведомят Ръководството за всички несъответствия по сметката. 
 • Точките, присъдени погрешно по някоя сметка (независимо от причината) ще бъдат отнемани.
 • Сметки без активност от дванадесет (12) последователни месеца ще се считат за неактивни и всички точки ще бъдат отнети.
 • Използването на картата от членовете е приемане на указаните условия. 
 • Всяко обратно изкупуване на точки е обект на промяна без предизвестие. Ръководството има правото да променя политиката за обратно изкупуване на точки по всяко време.
 • Royale Palms Casinos си запазва правото да променя или да анулира тази програма, включително всички ползи, по всяко време.